BLI VETERINÄRVÅRDSFADDER ÅT EN KKS-KATT

KKS har ekonomiskt ansvar för runt 500 till 600 katter. Hjälp oss med bidrag till vårt nya Veterinärvårdskonto.


Avgifter:
 
Plus som även täcker medicinkostnader 90 kr/månad
 
Plus helår som även täcker medicinkostnader 1080 kr/år

Anmäl dig som veterinärvårdsfadder HÄR »
 

KKS inrättade i maj 2012 ett eget veterinärvårdskonto. Det ersätter försäkringsfaddersystemet där KKS överförde alla inbetalda pengar till försäkringsbolaget Agria. Nu sätts istället pengarna som veterinärvårdsfaddrarna betalar in på KKS eget veterinärvårdskonto. När en katt med veterinärvårdsfadder blir sjuk betalas räkningen med pengar från detta konto.

Alla pengar går till KKS katter istället för att pengarna överförs till Agria som bara betalar ut ersättning i vissa fall. Katter med tidigare sjukdomar får reservation för detta och om Agria anser att en försäkrad katt haft en skada eller sjukdom innan försäkringen tecknades, betalas inte försäkringspengar ut. Det har hänt med flera av de försäkrade KKS-katterna. Och tandvårdssjukdomar faller utanför försäkringen. Dessutom måste KKS betala självrisken på 1 400 kr, 15 procent av överstigande kostnader samt varje faktura under självrisken.

De katter som har veterinärvårdsfadder får hela fakturan betald från veterinärvårdskontot samt även för tandvårdssjukdomar.

Under de år KKS haft försäkringsfaddersystemet (sedan 2007) har vi betalat in betydligt mycket mer pengar till Agria än vi fått tillbaka när katterna varit sjuka.
Årsavgiften låg nu på 240 000 kr. Senaste halvåret har mindre än 3 000 kr betalats ut från Agria.
Dessa omständigheter ligger bakom KKS beslut att öppna eget veterinärvårdskonto och att själva förvalta inbetalda medel.
Vi vill att katterna ska få pengarna, och inte generera vinst för ett försäkringsbolag.

Men det kommer att ta tid att bygga upp ett eget kapital. Och givetvis kan fler katter bli sjuka som skulle kunnat få del av försäkringspengarna. Den största utgiften för KKS är veterinärvården. Vi har ansvar för många katter och nykomlingar är inte sällan i dåligt skick och måste tas direkt till veterinär.

För mer information eller frågor, kontakta Birgitta Carlsson

Du kan se vilka katter som söker en veterinärvårdsfadder genom att titta här, men du kan även gå igenom förmedlarnas sidor för att få en överblick över samtliga som inte har en sådan fadder. Du kan själv välja vilken katt du vill hjälpa, eller låta KKS välja.

Anmäl dig, gärna idag, som veterinärvårdsfadder HÄR »

Du betalar din avgift till vårt plusgiro som vanligt. Prata gärna med din bank om automatisk överföring. Du kan läsa om automatiska överföringar på denna sida »
För att vi ska veta vilken katt det gäller måste du ange kattens namn och gärna ärendenummer (t ex 777-07).
Ofta kan bara ett mycket kort meddelande lämnas, men gör alltid detta!

Här kan du se vilka katter som har Veterinärvårdsfadder »

KATTER SOM SÖKER VETERINÄRVÅRDSFADDER
Dessa katter är antingen stödhemsplacerade eller så bor de i något av våra katthem.

Jasmin

Finja
Linus Katteria« Tillbaka