DU SOM FADDER ÄR OUMBÄRLIG!

När Kattkommando Syd tog sig an sitt första ärende på våren 2000, fick vi penningstöd av Chickas minnesfond (nedlagd 2016) i Djurens Rätt för att ta katterna till veterinär. Det var 14 katter som alla behövde veterinärvård och slutnotan hamnade på 15 000 kr.

Framåt hösten samma år, när vi räddat livet på den ena katten efter den andra, började vi fundera på hur vi skulle kunna få in pengar för att kunna fortsätta livräddningsarbetet. Det var då fadderidén föddes. Varje person som ville hjälpa katter skulle kunna bli Fadder och hjälpa Kattkommando Syd att rädda liv.

Så började det - och vi fick vår första fadder i september samma år.

Kattkommando Syds verksamhet växte så det knakade det första året och har fortsatt att växa. Våra faddrar är oumbärliga för arbetet. Veterinärkostnaderna har förstås rusat i höjden, eftersom vi hjälper så många katter.

Några av alla de katter som matas
Faddergåvor används bland mycket annat till matning av hemlösa katter.

Varje år kastreras hundratals katter och ett stort antal vaccineras också. Det som kostar allra mest är veterinärvård för sjuka och skadade katter. Lättare åkommor som öronskabb och löss eller loppor måste också åtgärdas. Även medicinkostnaderna blir höga och till detta kommer avmasknings- och avlusnings-medel.

2006 hade vi veterinärvårdskostnader inklusive kastrering/vaccinering och mediciner på 1 029 417 kronor. Fadderinkomsterna utgör en mycket viktig del för att kunna finansiera dessa kostnader.

Vi har även en del gåvogivare som ger stora gåvor, vilket bidrar till det goda resultatet - för Kattkommando Syd, men framför allt för katterna! Dessutom tillkommer de insamlingar vi har för särskilda katter och, inte minst, de inkomster som genereras genom omplaceringsavgifter när en katt får ett nytt hem. Och överlåtelseavgifter från dem som vill ha sin egen katt omplacerad.

Trappis var avlivningshotad
Trappis var avlivningshotad men är numera i permanent hem.
Faddergåvor hjälper även till att många katter kastreras, däribland snyggingen Trappis.

Vi har även andra inkomstkällor: ombudsprovision hos försäkringsbolag samt tidningen Kattliv, och på Tradera via privatpersoner som skänker intäkterna till oss, torghandel och deltagande i marknader med mera. Insamlingsbössor finns utsatta på många ställen och de genererar också pengar, liksom alla våra KKS-vänner.

Vi får in mycket pengar, men lika mycket går ut - och varje krona behövs för att vi ska kunna betala räkningarna.

Det som är så viktigt för oss med fadderinkomsterna, är att vi vet ungefär hur mycket pengar som kommer in i slutet på månaden. Och att dessa pengar kommer regelbundet. Det ger oss en möjlighet att planera och våga ta katter till veterinär, fast det är minus i kassan!

Du som fadder är guld värd för oss! TACK för ditt stöd som gör att vi som arbetar på "fältet" kan hjälpa så många katter till ett bättre liv - och till livet.

Sedan starten 2000 och fram till dagens datum (2007;2011 är vi uppe i närmare 10 000 katter som fått hjälp av KKS - runt 500 av dessa bor på våra katthem eller i stödhem, där några är permanenta stödhem) har Kattkommando Syd placerat närmare 7 000 katter i permanenta hem.
Vi har även kontinuerligt mellan 200 och 300 katter placerade på våra fyra katthem vid ett och samma tillfälle. Till detta kommer de katter som tillfälligt är placerade i stödhem. De uppgår till några hundra. Och inte att förglömma de katter som matas på olika ställen samt de katter som söker hem och är kvar hos upphittaren (eller ägaren).

Gaucho/Hicks
KKS har många insamlingar där en del faddergåvor används till att täcka veterinärvården. Gaucho/Hicks är en av alla insamlingar KKS haft.

Kom också ihåg hur många kattungar som inte fötts genom att katterna har kastrerats. Detta är ju ett krav som vi ställer på en ny ägare som tar emot en katt från Kattkommando Syd. Vi vet även att ännu fler katter kastrerats, exempelvis honor som är kvar i familjen och vars kattungar vi har placerat.

Det är viktigt att minska antalet oönskade katter, eftersom många far så illa. Vi vill givetvis höja kattens status och därför tar vi betalt för katterna vi placerar (och pengarna kommer andra katter till godo).

Du kan känna dig stolt som Fadder
för att du genom ditt ekonomiska bidrag
hjälper till att rädda liv!

KKS har fyra olika fadder-alternativ:
 • Fadder innebär att man lägger en valfri summa per månad som tillfaller KKS katter och de kostnader som blir varje månad som t. ex. foder, sand etc.
  Till fadderanmälan »
  * Om man vill så går det att välja en specifik fadder-katt, kontakta då den kattens förmedlare för mer information kring detta.
   
 • Veterinärvårdsfadder innebär att man väljer en katt, eller låter KKS välja ut en katt, därefter betalar man den utvalda kattens veterinärvård med en bestämd summa till KKS pg. Läs mer »
   
 • Försäkringsfadder innebär att man betalar en utvald katts försäkring på försäkringsbolaget Agria. Kontakta den förmedlare som har den katt du vill bli försäkringsfadder för. Läs mer »
   
 • Katthemsfadder innebär att månadsgåva ges direkt till något av våra katthem via respektive katthems pg/bg. Inkomna gåvor kommer att användas till löpande kostnader som sand och foder men även till veterinärvård.
  På katthemmen kan du även vara Matpengs-/Månads- eller Kattfadder åt utvald katt.
  Kontakta det katthem du vill stödja via denna sida »
Senast anmäld KKS-fadder
Namn, stad
Anmäld

Fadder:
Liselotte i Trelleborg


30/5
  
Stort Tassevarmt Tack till:
 • Liselotte för Din anmälan som Fadder för KKS katter!

Inkomna faddergåvor redovisas specifikt på denna sida »
Inkomna Faddergåvor
År / Månad Summa
2020
Januari
Februari (3-12)

4 600 kr
1 950 kr
2019
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

13 080 kr
11 460 kr
12 555 kr
11 960 kr
13 260 kr
12 210 kr
14 235 kr
12 035 kr
13 510 kr
13 285 kr
14 685 kr
15 635 kr
2018
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

15 390 kr
12 835 kr
13 145 kr
12 735 kr
12 210 kr
12 085 kr
11 960 kr
13 035 kr
9 910 kr
15 279 kr
6 505 kr
11 355 kr
2017 166 111 kr
2016 170 540 kr
2015 163 446 kr
2014 164 300 kr
2013 174 044 kr
2012 180 739 kr
2011 191 781 kr
2010 186 878 kr
2009 203 200 kr
2008 240 188 kr
2007 243 071 kr
2006 237 466 kr
2005 165 639 kr
2004 103 460 kr
2003 74 040 kr
2002 39 550 kr
2001 4 850 kr
2000 1 080 kr


Har du frågor angående faddergåvor, kontakta Birgitta C

« Tillbaka